28 juli 2020

Wet BIBOB vernieuwd

Om de overheid in staat te stellen om het onbewust en ongewild faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen, zijn enige wijzigingen doorgevoerd. Het is vanaf heden […]
28 juli 2020

Van Gulik/Vissers arrest en loondoorbetaling

Wij hebben een eerder blog besteed aan de Wilco-beschikking van de Hoge Raad. Een vergelijkbaar arrest is het bovenstaande arrest. Het verschilt ten opzicht van de […]
9 juli 2020

Soms wordt een vonnis in hoger beroep herroepen, en dan

Wij lazen recentelijk een interessant arrest over een andere benadering van het onderwerp bestuursaansprakelijkheid. Een crediteur kan zijn debiteur met een vonnis onder druk zetten om […]
9 juli 2020

De Wilco-beschikking, waar gaat dat ook alweer over

Wij lichten een tip van de sluier, het betreft de doorbetalingsverplichting van de werkgever aan de werknemer. En dat in de specifieke situatie dat een ontslag […]
9 juli 2020

Auteursrechtelijke bescherming Tiny Houses

Het na-apen van een ontwerp is altijd een hachelijke zaak. Maar een ontwerper van een gebouw heeft toch heel veel mogelijkheden om een ontwerp van een […]
8 juli 2020

Valt een curator of een bewindvoerder ten prooi aan het enquêterecht

Dat kan dan een probleem zijn in de uitvoering van de werkzaamheden, omdat je bij de uitvoering van je werkzaamheden op een goudschaaltje komt te liggen. […]
14 juni 2020

Hoge Raad vernietigd arrest Hof vanwege miskenning devolutieve werking

Vorige week lazen wij een mooi technisch arrest van de Hoge Raad. Het technische was verscholen in het niet-gebruik door het Hof van de stellingen die […]
2 juni 2020

Hoe moet de curator omgaan met het omgevingsrecht en bestuursdwang en boetes

Hierover kunnen wij kort zijn. En de oplossing is logisch. Ook een curator dient te voldoen aan alle milieuregels en milieuvergunningen waar de gefailleerde aan gebonden […]
27 mei 2020

Het enquêterecht voor aandeelhouders wordt verdiept

Door een arrest van de Hoge Raad heeft zich een bijzondere ontwikkeling voorgedaan. Het enquêterecht gaf tot voor kort aan (voormalige) aandeelhouders alleen de mogelijkheid om […]