28 juli 2020

Krijgen te late bezwaarmakers bij vergunningen alsnog een reële kans

Wellicht kent u de omstandigheid wel. U leest over een vergunningsprocedure en dat u bezwaar kunt maken (bij de gemeente/provincie) en beroep kunt instellen (bij de […]
9 juli 2020

Auteursrechtelijke bescherming Tiny Houses

Het na-apen van een ontwerp is altijd een hachelijke zaak. Maar een ontwerper van een gebouw heeft toch heel veel mogelijkheden om een ontwerp van een […]
1 juli 2020

Makkelijker kunnen wij het niet maken wel leuker

De eeuwige vraag wat verkoop je: wél of geen bouwterrein. Over dit onderwerp is al heel veel gepubliceerd mede gezien de daaraan gekoppelde vraag: wél of […]
27 mei 2020

Het claimen van een zelfrealisatierecht bij onteigening

Als een perceel grond dreigt te worden onteigend omdat de gemeente in de toekomst een bepaald plan wenst te realiseren, wordt regelmatig door de grondeigenaar aangegeven […]
25 april 2020

Wanneer is een bouwterrein belast met BTW

Dit is in de afgelopen decennia gebleken een moeilijk te beantwoorden vraag te zijn. Ook recentelijk is weer een uitspraak door een rechtbank gedaan op grond […]
23 april 2020

Een streekplan werpt haar schaduw 43 jaar vooruit

Recentelijk heeft de Raad van State een arrest gewezen waarbij is uitgesproken dat een streekplan ook na 43 jaar ervoor kan zorgdragen dat een beroep op […]
1 april 2020

Bouwen ondanks stikstofbelasting

Gebleken is dat dit toch kan als volgens de Raad van State aan drie voorwaarden wordt voldaan. Die omvatten dringende redenen, alternatieve oplossingen en compenserende maatregelen. […]
1 maart 2020

De bouwrechter een regelrecht succes

Deze rechter is een nieuwe gespecialiseerde rechter die in de rechtspraak is ingevoerd. Zoals de naam al zegt is het een gespecialiseerde rechter, maar dan in […]
15 januari 2020

Breng je als aannemer een valse factuur in dan verlies je alle rechten

Dat overkwam een aannemer in een rechtbankprocedure. Doordat over de hoogte en betaling van nota’s een geschil bestond tussen opdrachtgever en een aannemer werd uiteindelijk een […]