19 oktober 2020

Met de poten in de klei

Jouw bedrijf overdragen is vooral een emotionele stap. Een stap die je niet van de ene dag op de andere zet en die veel verder gaat […]
28 juli 2020

Schenkbelasting verrekenen met erfbelasting: Let goed op!

Stel ten eerste dat u van iemand een schenking ontvangt waar u schenkbelasting over betaalt hebt of nog schuldig bent. Stel ten tweede dat u van […]
1 juli 2020

Meerdere schenkingen wel en niet binnen ‘de 180 dagen termijn’ vóór het overlijden ontvangen

Als in de periode voor het overlijden van de erflater meerdere schenkingen (deels binnen en deels buiten de 180 dagen termijn voor het overlijden) zijn gedaan […]
14 juni 2020

Is het nabestaanden pensioen door u goed geregeld

De focus van de werkgever/werknemer is altijd op het pensioen van de werknemer gericht. Maar net zo belangrijk is goed op de hoogte te zijn van […]
14 juni 2020

Bezitstermijn onderneming en gebruik maken van de BOR

Sinds kort is naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad het volgende duidelijk. Als van de BOR gebruik wordt gemaakt moet de bezitstermijn van […]
2 juni 2020

De boer verdrinkt in zijn eigen akkers

De boeren zijn het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Zijzelf en hun boerenleven en hun activiteit. Het agrarisch bedrijf is allang niet meer, het […]
30 mei 2020

De overlevende partner en een stamrechtuitkering

Als erflater wil je je partner zo goed mogelijk financieel achterlaten. Dat kan bijvoorbeeld door de langstlevende uit het stamrechtvermogen een uitkering toe te kennen voor […]
28 mei 2020

Op één dag meerdere schenkingen doen en geen schenkbelasting verschuldigd zijn

Recentelijk diende een rechtszaak bij een rechtbank. Het behandelde de situatie dat ouders aan een kind meerdere schenkingen op dezelfde dag hadden gedaan. De belastingdienst zag […]
17 mei 2020

Hof Den Haag corrigeert: erfenis gewoon naar schoonfamilie

Het komt wel eens voor dat de man en de vrouw door bijvoorbeeld een auto ongeluk vlak na elkaar overlijden. Dat heeft, zeker voor het gevoel, […]