19 oktober 2020

Met de poten in de klei

Jouw bedrijf overdragen is vooral een emotionele stap. Een stap die je niet van de ene dag op de andere zet en die veel verder gaat […]
28 juli 2020

Schenkbelasting verrekenen met erfbelasting: Let goed op!

Stel ten eerste dat u van iemand een schenking ontvangt waar u schenkbelasting over betaalt hebt of nog schuldig bent. Stel ten tweede dat u van […]
1 juli 2020

Meerdere schenkingen wel en niet binnen ‘de 180 dagen termijn’ vóór het overlijden ontvangen

Als in de periode voor het overlijden van de erflater meerdere schenkingen (deels binnen en deels buiten de 180 dagen termijn voor het overlijden) zijn gedaan […]
1 juli 2020

Makkelijker kunnen wij het niet maken wel leuker

De eeuwige vraag wat verkoop je: wél of geen bouwterrein. Over dit onderwerp is al heel veel gepubliceerd mede gezien de daaraan gekoppelde vraag: wél of […]
1 juli 2020

Bovenmatige schulden aan de BV, aangepast wetsvoorstel

Wij hebben eerder aan deze materie aandacht besteed en daaraan een blog gewijd. Wij gaan over de voorgestane wetgeving niet opnieuw uitweiden, maar houden het bij […]
14 juni 2020

NOW 2.0: ondernemers opgepast!

Van ons heeft u geen enkel bericht over de NOW regeling gelezen gaan wij van uit. Die hebben wij namelijk ook niet geschreven. Dat komt al […]
14 juni 2020

Bezitstermijn onderneming en gebruik maken van de BOR

Sinds kort is naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad het volgende duidelijk. Als van de BOR gebruik wordt gemaakt moet de bezitstermijn van […]
2 juni 2020

Leningen in allerlei vormen zoals de deelnemerschapslening

Kortgeleden bespraken wij een bijzonder arrest van de Hoge Raad over leningen en welke vorm deze kunnen aannemen. In essentie betrof het een lening in de […]
2 juni 2020

De curator moet steeds meer delen

Nieuwe regelgeving is geïntroduceerd over het nog meer delen van informatie betreffende de werkzaamheden die de curator uitvoert. Dat is heel fijn voor degenen die iets […]