25 april 2020

Stichting, vereniging en vennootschapsbelasting

Recentelijk is door een rechtbank een stichting veroordeeld om de aanslag van de fiscus te voldoen. De aanslag werd opgelegd omdat het vermogen dat de stichting […]
25 april 2020

Schenken aan noodlijdende IB-ondernemer

Stel een persoon heeft een IB-onderneming waarmee het niet goed gaat en die moeite heeft om zijn schulden te voldoen. Dan zou een willekeurig persoon het […]
25 april 2020

Partnerpensioen en tijdstip bepaling commerciële waarde bij verevening

De Hoge Raad heeft zich kort geleden gebogen over deze vraag bij een verevening van het pensioen bij echtscheiding. Daaruit volgde dat uiteindelijk de datum van […]
25 april 2020

Inbreng onderneming kan niet, alléén op papier of deels geschieden

Ook moet de inbreng materieel geschieden, of in gewoon Nederlands: daadwerkelijk en volledig. Het (deels) laten bestaan van de oude IB-onderneming naast de nieuwe BV heeft […]
23 april 2020

Registratie Trust UBO’s en soortgelijke constructies

Op 6 april 2019 hebben wij al een blog geplaatst over de invoering van de registratie UBO voor allerlei vennootschappen. Deze registratie is nog steeds niet […]
1 december 2019

Is een ik-oma testament een last of een legaat

Een oma had aan haar kleindochters een legaat nagelaten die door haar dochter bij overlijden moest worden uitgekeerd. De rechtbank had in eerste aanleg ten gunste […]
9 september 2019

Overschrijdt u de verloonde uren met 30% of meer dan stijgt de WW-premie

Een van de vernieuwingen naar aanleiding van de WAB brengt met zich dat de WW premie in twee categorieën wordt ingedeeld. Een lage (alle arbeidsovereenkomsten voor […]
9 september 2019

Scheiden en de fiscus

Als zich onverhoopt een einde komt aan uw huwelijk, geregistreerd of fiscaal partnerschap is het goed om u te verdiepen wat de consequentie zijn voor uw […]
27 augustus 2019

2% overdrachtsbelasting steeds concreter van toepassing

In recente arresten van de Hoge Raad worden de grenzen steeds duidelijker getrokken. Dat is met name van belang voor de herontwikkelingsmarkt. De checklist gaat steeds […]