28 juli 2020

Wet BIBOB vernieuwd

Om de overheid in staat te stellen om het onbewust en ongewild faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen, zijn enige wijzigingen doorgevoerd. Het is vanaf heden […]
8 juli 2020

Valt een curator of een bewindvoerder ten prooi aan het enquêterecht

Dat kan dan een probleem zijn in de uitvoering van de werkzaamheden, omdat je bij de uitvoering van je werkzaamheden op een goudschaaltje komt te liggen. […]
1 juli 2020

Bezwaar-/beroepschriften versturen: vanaf nu via alle geregistreerde postvervoersbedrijven

Het Hof van Justitie van de EU heeft een arrest gewezen dat deze stukken voortaan via alle bij de Autoriteit Consument en Markt geregistreerde postvervoerders mogen […]
30 juni 2020

Kwijtscheldingswinst en verrekenbare verliezen en een fiscale eenheid

Het heeft met elkaar te maken maar het heeft niet dezelfde strekking. Het ligt wel in elkaars verlengde maar kan niet allebeide op hetzelfde moment worden […]
28 mei 2020

Op één dag meerdere schenkingen doen en geen schenkbelasting verschuldigd zijn

Recentelijk diende een rechtszaak bij een rechtbank. Het behandelde de situatie dat ouders aan een kind meerdere schenkingen op dezelfde dag hadden gedaan. De belastingdienst zag […]
17 mei 2020

BPM en de bedrijfsauto

Pas na vijf jaar sinds de eerste ingebruikname mag een bedrijfsauto zonder BPM worden verkocht/gekocht. En dat luistert erg nauw. Het kan pas zodra de bedrijfsauto […]
25 april 2020

Inbreng onderneming kan niet, alléén op papier of deels geschieden

Ook moet de inbreng materieel geschieden, of in gewoon Nederlands: daadwerkelijk en volledig. Het (deels) laten bestaan van de oude IB-onderneming naast de nieuwe BV heeft […]
1 april 2020

Bouwen ondanks stikstofbelasting

Gebleken is dat dit toch kan als volgens de Raad van State aan drie voorwaarden wordt voldaan. Die omvatten dringende redenen, alternatieve oplossingen en compenserende maatregelen. […]
15 februari 2020

Check bij opzegging van een overeenkomst eerst de tot stand koming

Waarom is dit belangrijk zult u denken. Nu, het luistert erg nauw. Dit omdat als iets niet goed is gegaan bij de tot stand koming van […]