17 mei 2020

Hof Den Haag corrigeert: erfenis gewoon naar schoonfamilie

Het komt wel eens voor dat de man en de vrouw door bijvoorbeeld een auto ongeluk vlak na elkaar overlijden. Dat heeft, zeker voor het gevoel, […]
10 mei 2020

Waardeoverdracht kleine pensioenen per 1 januari 2022 verbetert

Over kleine pensioenen en haar waardeoverdracht is in de afgelopen jaren al veel geschreven. Aan het oplossen van twee knelpunten wordt ondertussen gewerkt. Dat zijn de […]
25 april 2020

Partnerpensioen en tijdstip bepaling commerciële waarde bij verevening

De Hoge Raad heeft zich kort geleden gebogen over deze vraag bij een verevening van het pensioen bij echtscheiding. Daaruit volgde dat uiteindelijk de datum van […]
9 september 2019

Scheiden en de fiscus

Als zich onverhoopt een einde komt aan uw huwelijk, geregistreerd of fiscaal partnerschap is het goed om u te verdiepen wat de consequentie zijn voor uw […]
12 juli 2019

Het einde van het Pensioen in eigen beheer (PEB) is in zicht

Het einde nadert voor het PEB. Eind 2019 moet deze zijn omgezet in een ander fiscaal instrument of worden uitgekeerd.   Drie keuzes staan open: afkoop, […]
17 juni 2019

Geen belasting betalen over de ODV in geval van overlijden? Altijd prettig.

Indien een persoon over een ODV beschikt dan is het verstandig als deze persoon, vóór zijn overlijden, het vererven van de ODV fiscaal vriendelijk (laat) opzetten. […]
15 juni 2019

De duur van de partneralimentatie definitief herzien en verkort

Na vier jaar discussiëren is het wetsvoorstel voor de verkorting van de duur van de partneralimentatie ingevoerd. In een relatief korte tijdspanne van slechts 4 jaar. […]
14 mei 2019

De privaatrechtelijke verbeurdverklaring bij bijzondere gemeenschappen

Dit onderwerp heb ik voor mijn masterscriptie in 2017 onderzocht. Vanaf het ontstaan in het Romeinse recht, de ontwikkeling via het canonieke recht, het Franse recht […]
8 april 2019

Samenleven in de zin van de wet is moeilijk bewijsbaar

Regelmatig krijgen wij vragen over hoe het zit met de volgende situatie. Personen zijn gescheiden en één der partijen betaalt aan de ander alimentatie;  maar de […]