19 oktober 2020

Met de poten in de klei

Jouw bedrijf overdragen is vooral een emotionele stap. Een stap die je niet van de ene dag op de andere zet en die veel verder gaat […]
28 juli 2020

Wet BIBOB vernieuwd

Om de overheid in staat te stellen om het onbewust en ongewild faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen, zijn enige wijzigingen doorgevoerd. Het is vanaf heden […]
28 juli 2020

Is de i-ontslaggrond terecht voor de eerste keer toegewezen?

Recentelijk is bij de kantonrechter een verzoek om ontslag op grond van de i-grond (de cumulatiegrond) voor het eerst toegewezen. Het is maar de vraag of […]
28 juli 2020

Van Gulik/Vissers arrest en loondoorbetaling

Wij hebben een eerder blog besteed aan de Wilco-beschikking van de Hoge Raad. Een vergelijkbaar arrest is het bovenstaande arrest. Het verschilt ten opzicht van de […]
28 juli 2020

Krijgen te late bezwaarmakers bij vergunningen alsnog een reële kans

Wellicht kent u de omstandigheid wel. U leest over een vergunningsprocedure en dat u bezwaar kunt maken (bij de gemeente/provincie) en beroep kunt instellen (bij de […]
9 juli 2020

Soms wordt een vonnis in hoger beroep herroepen, en dan

Wij lazen recentelijk een interessant arrest over een andere benadering van het onderwerp bestuursaansprakelijkheid. Een crediteur kan zijn debiteur met een vonnis onder druk zetten om […]
9 juli 2020

De Wilco-beschikking, waar gaat dat ook alweer over

Wij lichten een tip van de sluier, het betreft de doorbetalingsverplichting van de werkgever aan de werknemer. En dat in de specifieke situatie dat een ontslag […]
9 juli 2020

De franchisewet komt eraan volgend jaar; update

Half juli 2019 is de spiksplinternieuwe Franchisewet voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De consultatiefase is aldus afgerond. Na het advies van de RvS […]
9 juli 2020

Auteursrechtelijke bescherming Tiny Houses

Het na-apen van een ontwerp is altijd een hachelijke zaak. Maar een ontwerper van een gebouw heeft toch heel veel mogelijkheden om een ontwerp van een […]