Disclaimer

Algemeen

De op onze website geplaatste informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op volledige juistheid. De informatie wordt naar beste eer en geweten en uiterste zorgvuldigheid geplaatst. Het kan echter voorkomen dat typefouten worden gemaakt, waardoor de informatie een andere strekking krijgt dan door De Waterlelie is bedoeld. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden, en de mogelijke gevolgen daarvan, aanvaardt De Waterlelie nimmer aansprakelijkheid en kan daarvoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectueel eigendom in de vorm zoals dat op de website is geplaatst ligt bij De Waterlelie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de in deze vorm geplaatste informatie is pas toegestaan na (schriftelijke) toestemming van De Waterlelie.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.