19 oktober 2020

Met de poten in de klei

Jouw bedrijf overdragen is vooral een emotionele stap. Een stap die je niet van de ene dag op de andere zet en die veel verder gaat […]
8 oktober 2020

De Waterlelie geschiedenis

Johan Vermeer van De Waterlelie Jouw bedrijf overdragen is vooral een emotionele stap. Een stap die je niet van de ene dag op de andere zet […]
28 juli 2020

Wet BIBOB vernieuwd

Om de overheid in staat te stellen om het onbewust en ongewild faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen, zijn enige wijzigingen doorgevoerd. Het is vanaf heden […]
28 juli 2020

Is de i-ontslaggrond terecht voor de eerste keer toegewezen?

Recentelijk is bij de kantonrechter een verzoek om ontslag op grond van de i-grond (de cumulatiegrond) voor het eerst toegewezen. Het is maar de vraag of […]
28 juli 2020

Van Gulik/Vissers arrest en loondoorbetaling

Wij hebben een eerder blog besteed aan de Wilco-beschikking van de Hoge Raad. Een vergelijkbaar arrest is het bovenstaande arrest. Het verschilt ten opzicht van de […]
28 juli 2020

Krijgen te late bezwaarmakers bij vergunningen alsnog een reële kans

Wellicht kent u de omstandigheid wel. U leest over een vergunningsprocedure en dat u bezwaar kunt maken (bij de gemeente/provincie) en beroep kunt instellen (bij de […]
28 juli 2020

Schenkbelasting verrekenen met erfbelasting: Let goed op!

Stel ten eerste dat u van iemand een schenking ontvangt waar u schenkbelasting over betaalt hebt of nog schuldig bent. Stel ten tweede dat u van […]
9 juli 2020

Wetsvoorstel invoering UBO register; update

Lang gewacht, niet meer verwacht maar toch gekregen. Dat mogen wij toch wel stellen. Na jarenlang opschuiven ligt het wetsvoorstel op tafel, en het blijkt toch […]
9 juli 2020

Soms wordt een vonnis in hoger beroep herroepen, en dan

Wij lazen recentelijk een interessant arrest over een andere benadering van het onderwerp bestuursaansprakelijkheid. Een crediteur kan zijn debiteur met een vonnis onder druk zetten om […]