9 augustus 2019

Twee keer een jubelton schenken aan hetzelfde kind: het kan helaas…………..deels niet meer

De mogelijkheid van de zogeheten kruislingse schenking is door de staatssecretaris deels de nek omgedraaid. En welk deel dan wel? Het meest interessante gedeelte, namelijk dat […]
19 juli 2019

Exclusiviteit op deelopdrachten na het sluiten van een raamcontract

Bij de rechtbank Noord-Holland speelde recentelijk een zaak waarbij dit onderwerp de centrale rol speelde. Het omvat in de kern de vraag wat de reikwijdte is […]
19 juli 2019

Blijft een bouwterrein altíjd een bouwterrein

Een inspecteur van de belastingdienst dacht toch recentelijk van niet. De gedachte had bij hem postgevat omdat hij bij het wandelen een bouwterrein zag die toch […]
19 juli 2019

Indien sprake is van min-uren aan het einde van een arbeidsovereenkomst

Als een werknemer in een werkweek minder uren werkt dan zijn of haar arbeidsovereenkomst aangeeft, is hiervan sprake. Komt de arbeidsovereenkomst tot een einde, dan worden […]
19 juli 2019

De houdbaarheidsdatum van overuren

Als een werknemer in een werkweek meer uren werkt dan zijn of haar arbeidsovereenkomst aangeeft, is sprake van overuren. Sommige werkgevers hebben de gedachte dat deze […]
19 juli 2019

Tussen een schoolinstelling en een BV is een Fiscale Eenheid (FE) mogelijk

Over deze mogelijkheid is al enige tijd discussie gaande, met name door de opstelling van de individuele inspecteur van de Belastingdienst. De Hoge Raad heeft recentelijk […]
19 juli 2019

Intrekking van het tweede pachtersvoordeel en de fiscale doorschuiving productierechten blijft gehandhaafd

De staatssecretaris wenst deze niet te heroverwegen omdat de huidige coulanceregeling in tijd gezien voldoende ruimte biedt. De belastingplichtige/pachter moet bewijzen, op grond van voldoende onderliggende […]
19 juli 2019

Het probleem van een SSA (Schuld Sanering Accoord) en de oplossing daarvan

Als een bedrijf een te hoge schuldenlast heeft en faillissement wil voorkomen kan hij een SSA (schuldsaneringsaccoord) sluiten met ALLE schuldeisers. Maar als één daarvan met […]
19 juli 2019

Pas op bij het gebruik van de turbo-liquidatie

Dat de rechter altijd kritisch is bij de beoordeling of een vennootschap middels een turbo-liquidatie kan worden opgeheven (en derhalve ook geen vereffening plaatsvindt) werd opnieuw […]