12 juli 2019

De opvolger van de Fiscale Eenheid (FE) wordt in de steigers gezet

Half februari 2019 is de startbijeenkomst gehouden en daarna hebben zes partijen waaronder VNO-NCW, MKB Nederland en NOB hun ideeën aangegeven aan het ministerie. Dit heeft […]
12 juli 2019

Het einde van het Pensioen in eigen beheer (PEB) is in zicht

Het einde nadert voor het PEB. Eind 2019 moet deze zijn omgezet in een ander fiscaal instrument of worden uitgekeerd.   Drie keuzes staan open: afkoop, […]
12 juli 2019

WKR percentage gaat per 1 januari 2020 deels omhoog

De staatssecretaris heeft het plan opgevat de WKR iets te verruimen. De bedoeling is dat over de eerste 400.000 € van de loonsom het percentage op […]
12 juli 2019

Voorstel nieuwe praktijkaanpak internationale rulings vastgesteld en gepubliceerd

Dit is een update van onze blog van 6-5-2019. Internationale rulings kunnen bijvoorbeeld worden aangevraagd voor de vennootschapsbelasting, dividendbelasting, het voorkomen van dubbele belasting of de […]
8 juli 2019

Wetsvoorstel bestrijding fiscale constructies ingediend in de Tweede Kamer

Deze is een week geleden ingediend en heet officieel ‘Wetsvoorstel implementatie ATAD2’. Het is een technische term die in gewone taal kan worden uitgelegd met: het […]
8 juli 2019

Wijziging van de Handelsregisterwet

Recentelijk zijn enige wijzigingen in de Handelsregisterwet goedgekeurd. Veel daarvan zijn tekstuele wijzigingen die in de loop der jaren verzameld werden en nu verwerkt zijn. Twee […]
8 juli 2019

Wetsvoorstel bestrijding fiscale constructies ingediend in de Tweede Kamer

Deze is week geleden ingediend en heet officieel ‘Wetsvoorstel implementatie ATAD2’. Het is een technische term die in gewone taal kan worden uitgelegd met: het bestrijden […]
5 juli 2019

Is een commissaris/toezichthouder niet langer BTW-plichtig?

Het Europese Hof van Justitie heeft een arrest gewezen over de noodzaak van een commissaris/toezichthouder om wel of niet als BTW-ondernemer geregistreerd te staan bij de […]
5 juli 2019

Stichtingen en verenigingen en de belastingplicht

De Belastingdienst gaat dit jaar de stichtingen en de verenigingen wat beter tegen het licht houden. Met name zullen zij beoordelen of wellicht de fiscale regelgeving […]