4 juli 2019

Zonnige belastingtijden van de electrische auto zijn aan het wegkwijnen

Zonnige belastingtijden van de electrische auto zijn aan het wegkwijnen   Dat is natuurlijk heel begrijpelijk, want de overheid moet namelijk haar inkomsten op peil houden. […]
19 juni 2019

Gedoe over testamenten: het is zonde van je geërfde centen

De laatste jaren is waar te nemen dat steeds meer rechtszaken worden gevoerd over open gevallen testamenten en de daaraan verbonden gevolgen. In toenemende mate liggen […]
18 juni 2019

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen: gaat het nu eindelijk gebeuren?

Opnieuw wordt een poging gedaan om de Nederlandse wetgeving ten aanzien van personenvennootschappen te moderniseren. Daartoe zijn ook al in 1972 en 2002 voorstellen gedaan, die […]
17 juni 2019

Geen belasting betalen over de ODV in geval van overlijden? Altijd prettig.

Indien een persoon over een ODV beschikt dan is het verstandig als deze persoon, vóór zijn overlijden, het vererven van de ODV fiscaal vriendelijk (laat) opzetten. […]
15 juni 2019

De duur van de partneralimentatie definitief herzien en verkort

Na vier jaar discussiëren is het wetsvoorstel voor de verkorting van de duur van de partneralimentatie ingevoerd. In een relatief korte tijdspanne van slechts 4 jaar. […]
12 juni 2019

“Blank spot” tijdstip toepassing liquidatieverliesregeling binnen concern ingevuld

Recentelijk heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over een “blank spot” in de liquidatieverliesregeling. Het betreft het tijdstip van toetsing van de niet-voortzettingseis, welke een […]
12 juni 2019

Niet voldoende salaris betaald aan de directeur, betaal dan de Belastingdienst maar

In België werd in 2017 in de vennootschapsbelasting een regel ingevoerd die het volgende omvatte. Stel een onderneming heeft één of meerdere bedrijfsleiders (directeuren bij ons […]
22 mei 2019

Valt u ook wel eens als een blok voor de verleidelijke dame

Recentelijk kwam in het nieuws dat een medewerker van een bedrijf de verleiding niet kon weerstaan. Dat was begrijpelijk want de verleidelijke dame verscheen op een […]
22 mei 2019

Hop en daar is (bijna) de WAB

De WAB (wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans) wordt binnenkort in de Eerste Kamer in stemming gebracht. Als het voor de minister naar wens verloopt wordt het voorstel […]