20 mei 2019

Een mooie constructie maar soms gaat er wat mis

In een erfrechtelijke kwestie liep het recentelijk wat tegenvallend af voor de erfgenaam. En dat bracht een behoorlijke aanvullende successie-aanslag van de belastingdienst met zich. Het […]
14 mei 2019

Rekening-courant verliezen en fiscale aftrekbaarheid

Net als bij de garantstelling rijst de vraag of het mogelijk is om rekening-courant verliezen in mindering te brengen op de winst. Recentelijk heeft het Gerechtshof […]
14 mei 2019

De privaatrechtelijke verbeurdverklaring bij bijzondere gemeenschappen

Dit onderwerp heb ik voor mijn masterscriptie in 2017 onderzocht. Vanaf het ontstaan in het Romeinse recht, de ontwikkeling via het canonieke recht, het Franse recht […]
14 mei 2019

Omzetting aandelen en certificaten aan toonder naar op naam

Wilt u die verplichting die is ontstaan zonder hobbels laten verlopen, zorg dan dat een en ander vóór 1 januari 2020 is geregeld. Het enige wat […]
13 mei 2019

Garantstelling, balansvoorziening en de fiscale aftrekbaarheid

Staat u garant voor een lening van uw dochterbedrijf dan kunt u daarvoor alvast een voorziening opnemen. Indien het dochterbedrijf failliet gaat dan kan de voorziening […]
13 mei 2019

Het paraplukredietarrest

Dit arrest handelt over de aftrekbaarheid van verliezen en kosten door een ingeroepen hoofdelijke medeaansprakelijkheid stelling door geldverstrekkers, meestal banken. Deze verliezen en kosten kunnen NIET […]
13 mei 2019

Wat te doen met pensioen bij einde arbeidsovereenkomst

Wij herinneren u kort aan welke pensioenonderwerpen u als werknemer of werkgever moet denken als de arbeidsovereenkomst eindigt. De volgende onderwerpen moet u in ieder geval […]
8 mei 2019

LIBOR, EURIBOR en EONIA worden aangepast

Deze alom bekende rente benchmarks worden naar verwachting vanaf 1 januari 2022 niet meer gebruikt. Dit komt doordat het systeem dat wordt gebruikt om tot deze […]
8 mei 2019

Consequenties in bewijs bij mogelijke valsheid in geschrifte

Mocht u met een wederpartij discussies hebben over het vermoeden van valsheid in geschrifte dan gelden van elkaar verschillende bewijsregels. Het verschil heeft te maken met […]