8 april 2019

Samenleven in de zin van de wet is moeilijk bewijsbaar

Regelmatig krijgen wij vragen over hoe het zit met de volgende situatie. Personen zijn gescheiden en één der partijen betaalt aan de ander alimentatie;  maar de […]
6 april 2019

Wetsvoorstel invoering UBO register

Lang gewacht, niet meer verwacht maar toch gekregen. Dat mogen wij toch wel stellen. Na jarenlang opschuiven ligt het wetsvoorstel op tafel, en het blijkt toch […]
29 maart 2019

“Successor liability” of Opvolgersaansprakelijkheid doet ook in Nederland haar intrede

Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Finse Hoge Raad aan het Europees Hof van Justitie (Hof), heeft het Hof een uitspraak gedaan. Het gaat in […]
23 maart 2019

Opstalaansprakelijkheid: wanneer start de verjaring van het recht op schadevergoeding

De Hoge Raad heeft recentelijk een minutieus arrest gewezen. De zaak betrof twee naast elkaar gelegen gebouwen, waarbij bij het ene gebouw een fundering voor een […]
21 maart 2019

Zit niet in over het persoonlijk ernstig verwijtbaar handelen en bestuursaansprakelijkheid

Als ondernemer werd ik door wederpartijen hiermede regelmatig geconfronteerd, en moest ik mij ook rekenschap geven, gezien mijn afbouw – en reorganisatiepraktijk. Over deze onderwerpen zijn […]
18 maart 2019

Het bestuur heeft het voorrecht te besluiten wat zij wil

De algemenen vergadering van aandeelhouders kunnen het bestuur niet verplichten agendapunten op te voeren waarover besloten moet worden, indien het onderwerpen betreffen die aan het bestuur […]
13 maart 2019

Mag aanbesteder verwarring zaaien?

Een aanbesteder mag niet al te veel verwarring laten ontstaan over informatie die hij verstrekt middels de Nota’s naar aanleiding van vragen. Indien dat wel geschied […]
13 maart 2019

Verkeerd tanken door werknemer

De (gevolg)kosten van het verkeerd tanken door een werknemer met de auto van de zaak (zoals diesel in een benzinemotor of omgekeerd en het repareren van […]
13 maart 2019

Kan een aandeelhouder een bestuurder aansprakelijk stellen met betrekking tot de daling van de waarde van zijn aandelen?

Dat is in sommige gevallen mogelijk. In essentie wordt deze schade van een aandeelhouder de afgeleide schade genoemd. De voorwaarden die bij deze specifieke aansprakelijkheid een […]