23 februari 2019

Fusievrijstelling in de overdrachtsbelasting

Binnen de overdrachtsbelasting bestaan enkele vrijstellingen waarvan de fusie er één van is. Maar de vrijstellingen worden niet zomaar goedgekeurd door de inspecteur. Om met succes […]
23 februari 2019

Moeten scholieren en studenten toestemming gaan vragen

Het Hof van Justitie van de EU (Hof) heeft zich gebogen over een zaak waarbij in een werkstuk van een scholier een foto was gebruikt die […]
23 februari 2019

Schenkingstraditie luistert soms nauw

Als schenkers nog goed van lijf en leden zijn, en zij doen jaarlijks zelfstandig een schenking aan dezelfde persoon/personen dan is snel sprake van een schenkingstraditie. […]
23 februari 2019

Weer een nieuwe: het CAHR naast het UBO

Eindelijk hebben wij bijna de wielerronde van het UBO register afgelegd, ontspruit aan het brein van de wetgever het idee om tevens een CAHR (Centraal Aandeelhouders […]
20 februari 2019

Twee verschillende rechtszaken: Is de accountant wel of niet aansprakelijk?

In de afgelopen weken trokken twee rechtszaken mijn aandacht die over hetzelfde onderwerp gaan: de aansprakelijkheid van de accountant. De eerste is gevoerd bij de Rechtbank […]
14 februari 2019

Verhuurmakelaar is aansprakelijk voor huurderving en gevolgschade?

Een makelaar die te weinig of geen achtergrondinformatie verzamelt over een potentiele huurder kan daarvoor aansprakelijk worden gehouden. In deze casus draaide het om een verhuurder […]
14 februari 2019

Geen verbeurdverklaring ondanks het opzettelijk verzwijgen/verborgen houden van een geldbedrag

In februari jl. heeft het Gerechtshof ’s Hertogenbosch een arrest gewezen over een scheiding van twee echtgenoten, waarbij onder andere de privaatrechtelijke verbeurdverklaring een rol speelde […]
10 februari 2019

Lijdensweg Louboutin ten einde maar daarvoor hadden zij gelukkig goed schoeisel

Het heeft meer dan een decennium geduurd die lijdensweg. De beroemde ‘rode zool’ (je praat eigenlijk nooit over de schoen of haar vorm) had op allerlei […]
27 januari 2019

Is een opdrachtgever gebonden aan een coördinatie-overeenkomst tussen nevenaannemers?

Ook al is een opdrachtgever geen partij bij een coördinatie-overeenkomst kan zij er toch aan gebonden zijn en als de opdrachtgever haar functie niet goed vervult, […]