9 juli 2020

De Wilco-beschikking, waar gaat dat ook alweer over

Wij lichten een tip van de sluier, het betreft de doorbetalingsverplichting van de werkgever aan de werknemer. En dat in de specifieke situatie dat een ontslag […]
9 juli 2020

De franchisewet komt eraan volgend jaar; update

Half juli 2019 is de spiksplinternieuwe Franchisewet voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De consultatiefase is aldus afgerond. Na het advies van de RvS […]
9 juli 2020

Auteursrechtelijke bescherming Tiny Houses

Het na-apen van een ontwerp is altijd een hachelijke zaak. Maar een ontwerper van een gebouw heeft toch heel veel mogelijkheden om een ontwerp van een […]
8 juli 2020

Valt een curator of een bewindvoerder ten prooi aan het enquêterecht

Dat kan dan een probleem zijn in de uitvoering van de werkzaamheden, omdat je bij de uitvoering van je werkzaamheden op een goudschaaltje komt te liggen. […]
8 juli 2020

Aandelen overdracht geforceerd door de rechter

U heeft wellicht het idee dat dit niet zo kan zijn. Maar helaas voor u, dat is een voorziening die de wet al heel lang herbergt. […]
1 juli 2020

Meerdere schenkingen wel en niet binnen ‘de 180 dagen termijn’ vóór het overlijden ontvangen

Als in de periode voor het overlijden van de erflater meerdere schenkingen (deels binnen en deels buiten de 180 dagen termijn voor het overlijden) zijn gedaan […]
1 juli 2020

Makkelijker kunnen wij het niet maken wel leuker

De eeuwige vraag wat verkoop je: wél of geen bouwterrein. Over dit onderwerp is al heel veel gepubliceerd mede gezien de daaraan gekoppelde vraag: wél of […]
1 juli 2020

Bovenmatige schulden aan de BV, aangepast wetsvoorstel

Wij hebben eerder aan deze materie aandacht besteed en daaraan een blog gewijd. Wij gaan over de voorgestane wetgeving niet opnieuw uitweiden, maar houden het bij […]
1 juli 2020

Bezwaar-/beroepschriften versturen: vanaf nu via alle geregistreerde postvervoersbedrijven

Het Hof van Justitie van de EU heeft een arrest gewezen dat deze stukken voortaan via alle bij de Autoriteit Consument en Markt geregistreerde postvervoerders mogen […]