30 juni 2020

Kwijtscheldingswinst en verrekenbare verliezen en een fiscale eenheid

Het heeft met elkaar te maken maar het heeft niet dezelfde strekking. Het ligt wel in elkaars verlengde maar kan niet allebeide op hetzelfde moment worden […]
14 juni 2020

Salaris transitievergoeding kolombeschikking en andere passende functie

De kolombeschikking van de Hoge Raad houdt in dat indien ten aanzien van een werknemer een structurele en substantiële vermindering van de arbeidsduur binnen zijn functie […]
14 juni 2020

NOW 2.0: ondernemers opgepast!

Van ons heeft u geen enkel bericht over de NOW regeling gelezen gaan wij van uit. Die hebben wij namelijk ook niet geschreven. Dat komt al […]
14 juni 2020

Is het nabestaanden pensioen door u goed geregeld

De focus van de werkgever/werknemer is altijd op het pensioen van de werknemer gericht. Maar net zo belangrijk is goed op de hoogte te zijn van […]
14 juni 2020

Hoge Raad vernietigd arrest Hof vanwege miskenning devolutieve werking

Vorige week lazen wij een mooi technisch arrest van de Hoge Raad. Het technische was verscholen in het niet-gebruik door het Hof van de stellingen die […]
14 juni 2020

Bezitstermijn onderneming en gebruik maken van de BOR

Sinds kort is naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad het volgende duidelijk. Als van de BOR gebruik wordt gemaakt moet de bezitstermijn van […]
2 juni 2020

Wow en daar is de WHOA (bijna)

In mei jongstleden is deze aanpassing van de wetgeving (zie onderstaand het eerdere blog hierover) betreffende de faillissementswet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu de Eerste […]
2 juni 2020

Leningen in allerlei vormen zoals de deelnemerschapslening

Kortgeleden bespraken wij een bijzonder arrest van de Hoge Raad over leningen en welke vorm deze kunnen aannemen. In essentie betrof het een lening in de […]
2 juni 2020

Hoe moet de curator omgaan met het omgevingsrecht en bestuursdwang en boetes

Hierover kunnen wij kort zijn. En de oplossing is logisch. Ook een curator dient te voldoen aan alle milieuregels en milieuvergunningen waar de gefailleerde aan gebonden […]