2 juni 2020

De curator moet steeds meer delen

Nieuwe regelgeving is geïntroduceerd over het nog meer delen van informatie betreffende de werkzaamheden die de curator uitvoert. Dat is heel fijn voor degenen die iets […]
2 juni 2020

De boer verdrinkt in zijn eigen akkers

De boeren zijn het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Zijzelf en hun boerenleven en hun activiteit. Het agrarisch bedrijf is allang niet meer, het […]
30 mei 2020

De overlevende partner en een stamrechtuitkering

Als erflater wil je je partner zo goed mogelijk financieel achterlaten. Dat kan bijvoorbeeld door de langstlevende uit het stamrechtvermogen een uitkering toe te kennen voor […]
29 mei 2020

Ons belastingstelsel is aan grondige herziening toe schrijven ‘deskundigen’

Op 18 mei heeft het Ministerie van Financiën (waarom dat eigenlijk met hoofdletters moet is voor mij een vraag, God is met een hoofdletter dat begrijp […]
28 mei 2020

Op één dag meerdere schenkingen doen en geen schenkbelasting verschuldigd zijn

Recentelijk diende een rechtszaak bij een rechtbank. Het behandelde de situatie dat ouders aan een kind meerdere schenkingen op dezelfde dag hadden gedaan. De belastingdienst zag […]
27 mei 2020

Het enquêterecht voor aandeelhouders wordt verdiept

Door een arrest van de Hoge Raad heeft zich een bijzondere ontwikkeling voorgedaan. Het enquêterecht gaf tot voor kort aan (voormalige) aandeelhouders alleen de mogelijkheid om […]
27 mei 2020

Het claimen van een zelfrealisatierecht bij onteigening

Als een perceel grond dreigt te worden onteigend omdat de gemeente in de toekomst een bepaald plan wenst te realiseren, wordt regelmatig door de grondeigenaar aangegeven […]
20 mei 2020

De vennootschapsbelastingstructuur verandert voorlopig nog niet

Al enige tijd wordt nagedacht over veranderingen van deze belasting, met name door ontwijkende bewegingen bij (inter)nationale bedrijven. Zo wordt gedacht aan het verbreden van de […]
19 mei 2020

Het uittreedrecht van de aandeelhouder verruimd

Het uittreedrecht is de mogelijkheid voor een aandeelhouder om zich te laten uitkopen door de medeaandeelhouder(s) als de aandeelhouder van mening is dat hij ‘benadeelt’ wordt. […]