2 mei 2020

De prepack opnieuw in het vizier, hopelijk niet

Na het beruchte Smallsteps arrest was duidelijk dat de prepack in Nederland niet meer kon worden toegepast. Weet u het nog? De mogelijkheid de onderneming voor […]
25 april 2020

Wanneer is een bouwterrein belast met BTW

Dit is in de afgelopen decennia gebleken een moeilijk te beantwoorden vraag te zijn. Ook recentelijk is weer een uitspraak door een rechtbank gedaan op grond […]
25 april 2020

Stichting, vereniging en vennootschapsbelasting

Recentelijk is door een rechtbank een stichting veroordeeld om de aanslag van de fiscus te voldoen. De aanslag werd opgelegd omdat het vermogen dat de stichting […]
25 april 2020

Schenken aan noodlijdende IB-ondernemer

Stel een persoon heeft een IB-onderneming waarmee het niet goed gaat en die moeite heeft om zijn schulden te voldoen. Dan zou een willekeurig persoon het […]
25 april 2020

Partnerpensioen en tijdstip bepaling commerciële waarde bij verevening

De Hoge Raad heeft zich kort geleden gebogen over deze vraag bij een verevening van het pensioen bij echtscheiding. Daaruit volgde dat uiteindelijk de datum van […]
25 april 2020

Inbreng onderneming kan niet, alléén op papier of deels geschieden

Ook moet de inbreng materieel geschieden, of in gewoon Nederlands: daadwerkelijk en volledig. Het (deels) laten bestaan van de oude IB-onderneming naast de nieuwe BV heeft […]
23 april 2020

Registratie Trust UBO’s en soortgelijke constructies

Op 6 april 2019 hebben wij al een blog geplaatst over de invoering van de registratie UBO voor allerlei vennootschappen. Deze registratie is nog steeds niet […]
23 april 2020

Een streekplan werpt haar schaduw 43 jaar vooruit

Recentelijk heeft de Raad van State een arrest gewezen waarbij is uitgesproken dat een streekplan ook na 43 jaar ervoor kan zorgdragen dat een beroep op […]
1 april 2020

Bouwen ondanks stikstofbelasting

Gebleken is dat dit toch kan als volgens de Raad van State aan drie voorwaarden wordt voldaan. Die omvatten dringende redenen, alternatieve oplossingen en compenserende maatregelen. […]