20 maart 2020

De formele rechtskracht van een vonnis of arrest

Enige tijd geleden lazen wij een interessant artikel over dit onderwerp. Daarbij werd onderzocht of zich naar aanleiding van een specifiek arrest, een kentering gaat voordoen […]
5 maart 2020

Vorderingen overdragen door een bank aan een niet-bank, mag dat

Dat is nu de vraag die voorligt bij de Hoge Raad. Het antwoord is voor de financiële markt in het algemeen een zeer belangrijke. Niet alleen […]
5 maart 2020

De cumulatiegrond in het ontslagrecht nog niet succesvol

Tot op heden zijn er een aantal rechtszaken gevoerd waarbij de werkgever de per 1 januari jl. nieuw ingevoerde cumulatiegrond gebruikt. Het beeld is dat deze […]
1 maart 2020

De bouwrechter een regelrecht succes

Deze rechter is een nieuwe gespecialiseerde rechter die in de rechtspraak is ingevoerd. Zoals de naam al zegt is het een gespecialiseerde rechter, maar dan in […]
15 februari 2020

Check bij opzegging van een overeenkomst eerst de tot stand koming

Waarom is dit belangrijk zult u denken. Nu, het luistert erg nauw. Dit omdat als iets niet goed is gegaan bij de tot stand koming van […]
12 februari 2020

Liegen over je trackrecord bij sluiten arbeidsovereenkomst

Mocht u een nieuwe arbeidsovereenkomst willen sluiten zorg dan dat u niet liegt over uw achtergrond, kennis, opleiding en ervaring De Hoge raad heeft recentelijk in […]
1 februari 2020

Faillissement en verrekening van vorderingen

Enige tijd geleden heeft de Hoge Raad uitgesproken dat verrekening van vorderingen met derden, die buiten het directe verband tussen de failliet en de schuldeiser staan, […]
21 januari 2020

Verduidelijking rechten beheerder van aandelen tijdens een enquêteprocedure

Kort gezegd heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in twee arresten vastgesteld dat een beheerder van aandelen in bovenvermelde situatie alleen het vergaderrecht en stemrecht […]
20 januari 2020

Geen arbeid, geen loon: of toch wel

U gelooft het of niet: maar het laatste is sinds kort (1 januari 2020) toch echt de waarheid. Door wijzigingen in de wetgeving is duidelijk dat […]