Johan Vermeer

In de afgelopen 34 jaar heb ik vanuit verschillende posities in allerlei ondernemingen mijn rol gespeeld. Als werknemer, ondernemer, aandeelhouder, directeur of commissaris. Deze ondernemingen zijn o.a. actief in de sectoren  ICT, aannemerij, vastgoed, horeca, detachering en (bouwkundige) adviezen.

Bewindvoerderschap

In de afgelopen 18 jaar heb ik mij als stille bewindvoerder met name beziggehouden met het herstructureren en afbouwen van een vennootschapsstructuur van ca. 95 vennootschappen. Dit als gevolg van het overlijden van meerdere daarin betrokken aandeelhouders uit acht verschillende families, waardoor keuzes werden of moesten worden gemaakt. Die lagen niet altijd in onze handen of konden niet worden afgedwongen, met name naar aanleiding van de financiële crisis die zich al in 2008 aandiende.

Betrokkenheid van vele stakeholders

Veel aandeelhouders en andere interne en externe stakeholders / partijen waren in deze herstructurering en afbouw betrokken. Denk daarbij aan familieverhoudingen bij de verschillende aandeelhouders danwel hun weduwen met hun persoonlijke voorkeuren en doelstellingen. Maar tevens werknemers, banken (die zo hun eigen keuzes maakten helaas), verzekeraars, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants, huurders, kopers, samenwerkingspartners, beslagleggingen, arbitrages en rechtszaken (tot en met de Hoge Raad en weer terug), executieverkopen en vele andere partijen die een grotere of kleinere rol speelden. Nog los van dit speelveld kwamen veel vraagstukken op menselijk, vennootschappelijk, organisatorisch, juridisch en fiscaal vlak voorbij. Het hele palet heb ik in de afgelopen 20 jaar uit en te na meegemaakt en naar (zo goed als mogelijk was) ieders tevredenheid kunnen oplossen.

 

Als je denkt: “Ik ben verslagen”, is de nederlaag een feit.
Als je denkt: “‘k zal niet versagen”, win je op den duur de strijd.

Als je denkt: “Ik kan het niet halen”, is de tegenslag op til.
Want het overslaan der schalen, hangt voornamelijk af van wil.

Moedelozen gaan ten onder, door hun twijfel, door hun vrees.
Vechters winnen, door een wonder, telkens weer de zwaarste race.

Denk: Ik kan het, en dan gaat het.

Want iedereen vindt bij wilskracht baat,
en in zaken wint de daad, het van het nutteloos gepraat.

Als je jammert: Ik ben zwakker dan mijn grote concurrent,
blijf je de mindere die je ongetwijfeld bent.

 Niet de Goliaths en de rijken tellen in het kamp voor zes,
maar de fermen die niet wijken hebben vroeg of laat succes.

Opstap naar een nieuwe koers

Tijdens deze werkzaamheden heb ik tevens van 2011-2017 de studie Notarieel recht aan de universiteit Leiden als vol-/deeltijd student gevolgd en succesvol afgerond. De kern van de opleiding behelst het gehele Burgerlijke Wetboek (Personen- en familierecht, rechtspersonen, vermogensrecht, erfrecht, zakelijke rechten, verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten,  verkeersmiddelen/vervoer en internationaal privaatrecht), (Bijzonder) Bestuursrecht en fiscale vakken (met name inkomsten-, vennootschaps-, overdrachtsbelasting, omzetbelasting en de successiewet). Aldus herbergen deze onderwerpen op theoretisch vlak  geen geheimen voor mij. Vervolgens heb ik aansluitend een jaar in het Duits recht onderwijs ontvangen bij het postacademisch onderwijs CPO van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Kleurrijk kennisniveau door praktijk en studie

Door het bovenstaande is een prachtig en veelzijdig kennisniveau ontstaan, niet alleen hoe het volgens de wet theoretisch allemaal behoort te gaan, maar vooral wat daar van overblijft in de praktijk. Op grond van mijn uitgebreide eigen ervaring als ondernemer en bestuurder heb ik geleerd dat de theorie een goede houvast biedt en ook soms de redding brengt in hachelijke situaties, maar dat uiteindelijk veel zaken anders worden opgelost. Maar een huis moet ook niet op drijfzand worden gebouwd.

Levenservaring

Naast deze veelgekleurde zakelijke zijde van het leven, ben ik vooral gevormd door veel persoonlijke ervaringen die niet alleen rooskleurig van aard zijn. Maar die informatie laat ik graag naar voren komen in een persoonlijk gesprek, daar ik het niet juist vind om deze informatie op een website naar voren te brengen. Laat ik het erbij houden dat vooral deze ervaringen mij persoonlijk hebben gevormd. Je leert daardoor hoe de ander werkelijk is, maar vooral hoe je zelf hiermee om gaat. En eigenlijk ben ik alleen maar blij dat ik het heb meegemaakt. Want zodoende heb ik schat aan levenservaring in mijn bagage en weet als geen ander dat persoonlijke omstandigheden en emoties in belangrijke mate kleuren hoe je zakelijk en persoonlijk functioneert en je daarin opstelt.

Neem voor meer informatie contact met ons op!