Maar wat zijn je kerncompetenties.

Deze vraag wordt mij veel gesteld. Waarom?

Zodat de gesprekspartner weet in welke vak(je) ik pas, en voor zichzelf kan duiden bij welke vraagstelling hij of zij mij kan benaderen.

Deze vraag is voor mij moeilijk te beantwoorden. Door mijn ervaringen ben ik namelijk niet voor en door een specifiek vakgebied gevormd. In mijn werk heb ik met vele facetten te maken die niet in één vak(je) zijn te plaatsen. Vele competenties zijn nodig om het werk te doen dat ik doe. Maar om u een idee te geven toch enkele typeringen:

  • Bestuurder (de interne organisatie moet op orde zijn in vele facetten);
  • Ondernemer (een kans ga ik niet uit de weg);
  • Helicopterview (kan een grote organisatie goed overzien en doorgronden);
  • Open houding (ik heb zakelijk en privé veel meegemaakt maar mijn leven is niet maatgevend);
  • Empathisch (sta altijd open om de ‘andere’ kant te zien en die mee te wegen);
  • Begripvol als het kan, hard als het moet;
  • Bekijk een situatie van meerdere zijden en ondersteboven;
  • Leergierig (kennis is macht);
  • Kernachtig (de financiële situatie bij een bedrijf is in één A4 te vatten, door de inkomsten en uitgaven kort op een rij te zetten).
  • Uitweiden en filosoferen is op zijn tijd ook leuk.

Door mijn ervaring in de reorganisatie/afwikkeling in de afgelopen 20 jaar van het ‘eigen bedrijf’ heb ik gezien wat niet goed was geregeld en wat voor een wirwar aan dwarsverbanden in de vennootschappelijke structuur waren ontstaan. Om dat op te lossen kost enige tijd en vaak meerdere jaren. Maar het is absoluut noodzakelijk voor de toekomst. Het voorkomt dat als het bij een vennootschap mis gaat, andere vennootschappen meegetrokken worden, terwijl het daar naar wens verloopt.

Maar ook bij vele ondernemers in mijn omgeving zie ik dat het voor de voet ondernemen vaak leidt tot financiële, organisatorische, economische en fiscale dwarsverbanden in de vennootschappelijke structuur. Als het dan even niet goed gaat met het bedrijf of de marktomstandigheden, wordt dat een bedreiging voor het voorbestaan van de gehele onderneming.

De structuur vraagt derhalve jaarlijks onderhoud. Zeg maar een APK voor het bedrijf. Bij een jaarlijkse doorlichting kan soms met eenvoudige ingrepen de structuur weer worden opgeschoond. Dat vergt aandacht. En die aandacht kan ik u geven.